Požehnané dni - Biela sobota

Autor: Petra Babanova | 7.4.2012 o 12:00 | (upravené 18.5.2014 o 22:44) Karma článku: 11,37 | Prečítané:  232x

Druhý deň po ukrižovaní a pochovaní Pána je označený ako Biela sobota. Deň, ktorý od rána až do západu slnka charakterizuje predovšetkým ticho. Kresťania adorujú pri Božom hrobe, pri ktorom je kríž. Tí, čo boli Ježišovi blízko, smútia. Židia slávia sviatky Nekvasených chlebov - Veľkú noc ako pripomienku na to, ako Boh vyslobodil izraelský národ z egyptského otroctva. V každej židovskej rodine bol zabitý veľkonočný baránok, ktorý bol hlavným jedlom na hostine, pred ktorou niekoľko dní Židia jedli iba nekvasené chleby. Krv baránka na verajách dvier zachránila izraelský národ pred desiatou egyptskou ranou. Vtedy Pán prechádzal Egyptom a vyhladzoval všetkých prvorodených v Egypte, vrátane faraónovho syna. Ušetril iba Izraelitov, ktorí označili veraje dvier krvou baránka. Paralela so židovskou Veľkou nocou: Ježiš je Baránok, ktorý bol zabitý, Baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš - Spasiteľ svojou smrťou vyslobodzuje ľud z otroctva hriechu.

 

Liturgia tohto sviatku je veľmi bohatá. Osobne považujem tento sviatok za najkrajší deň roka.

Počas celého dňa veriaci ľudia pristupujú v chráme ku krížu (pri Pánovom hrobe) a rozjímajú o Pánovej obeti na kríži. A po západe slnka v sobotu začína "vigília" - u kresťanov sa začína slávenie tretieho dňa - Veľkej noci, keď Kristus - Víťaz vstal z hrobu, a tým porazil smrť.

V liturgii je množstvo symbolov. Ľudia sú zhromaždení v chráme a všetky svetlá sú zhasnuté. Vonku sprievod - kňaz s procesiou požehnávajú oheň a pripravujú veľkonočnú sviecu - paškál. Potom nasleduje Obrad svetla: sprievod so zapálenou veľkonočnou sviecou vchádza do chrámu. Od veľkonočnej sviece si všetci ľudia zapaľujú sviece na znak toho, že Kristus je Svetlo sveta. Po zapálení sviec sa aj všetky svetlá v chráme zapália a nasleduje Veľkonočný chválospev, ktorý spieva predsedajúci kňaz.

 

Po Obrade svetla nasleduje druhá časť, veľmi bohatá Liturgia slova. Čítania začínajú prvou knihou Starého zákona - knihou Genezis, ako Boh stvoril svet, po nej nasleduje časť o obetovaní Izáka. Medzi čítaniami sa spievajú žalmy, napr. Ž 104 na chválu Boha Stvoriteľa alebo Ž 33 - Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, pričom sa zapájajú aj ľudia, ktorí opakujú responzóriový žalm:

„Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme." alebo „Milosti Pánovej plná je zem."

Nasledujú ďalšie čítania zo Starého zákona - z knihy Exodus 15 tzv. Víťazná pieseň o vyslobodení Izraelitov z Egypta a prechode cez Červené more.  Pieseň nabáda Izraelitov k dôvere voči Bohu, ktorý im poskytuje stálu ochranu a pomoc.

„Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi: ´Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba´..." (Ž 16n)

Ďalšie čítania sú prepletené žalmami, ktoré spieva zbor alebo sólista a ľudia sa zapájajú responzóriovým žalmom.

„Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil."

„Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil."

 

ďalšie čítania sú vybraté z proroka Izaiáša - Vďaka za spásu, z proroka Ezechiela (Ez  36, 16n) - O budúcej spáse.

„Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou..." (Iz 12)

„...Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom." (Ez 36,28)

 

Po poslednom čítaní zo Starého zákona s medzispevom a modlitbou sa sviece na oltári zažnú od Veľkonočnej sviece a kňaz začne oslavnú pieseň - ´Sláva Bohu na výsostiach´ a ostatní veriaci pokračujú v speve. Pritom zvonia zvony (zvonce).

 

Liturgia pokračuje krásnymi žalmami - Ž 42 a 43:

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?..." (Ž 42,2-3)

 

„Zošli svoje svetlo a svoju pravdu; ony nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním, a citarou ťa, Bože, môj Bože zvelebím." (Ž 43,3-4)

Z Nového zákona sa číta evanjelium podľa sv. Marka o Prázdnom hrobe (Mk 16,1-7).

Kňaz sa prihovorí k ľuďom a prednesie homíliu.

 

Treťou časťou slávenia je Liturgia krstu. Obyčajne sa krstia iba dospelí, ktorí prešli katechumenátom, t.j. prípravou na prijatie do Cirkvi. Krst je prvá sviatosť. Pri krste katechumen dostane biele rúcho. Práve z tohto symbolu - získanie bieleho rúcha (Božej milosti) prostredníctvom krstu - je odvodená farba sviatku: Biela sobota.

Spievajú sa litánie k všetkým svätým, ľudia stoja a odpovedajú. Všetci ľudia si pri krste na Bielu sobotu obnovia svoje krstné sľuby. Môžu získať plnomocné odpustky pri splnení podmienok. Ak sa krst nevysluhuje, nesvätí sa krstná voda, litánie sa vynechávajú a nasleduje hneď obrad posvätenia vody.

 

Poslednou časťou je Liturgia Eucharistie - obetovanie, premenenie a sväté prijímanie.

Pri slávení vigílie Veľkonočnej nedele a samotnej Veľkonočnej nedele, ktorá je najväčším sviatkom kresťanov, prejavujeme vďaku za dar viery, za dar Eucharistie a za dar spásy, ktoré nám dosiahol Kristus svojou smrťou a Zmŕtvychvstaním. Prežívajme s úctou a láskou tieto požehnané dni.

 

Klik:

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.


Už ste čítali?